New items
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym