New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Modelowanie organizacji dynamicznej
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Essential MATLAB for Engineers and Scientists