Nowości
Fire and Emergency Services Instructor
Hazardous Materials : Managing the Incident
Electrical fires and explosions
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności