New items
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Epidemiologia : od teorii do praktyki
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy