New items
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Interna Harrisona. tom I
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań