New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy