Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce
Okulistyka
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych