New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 1
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Disaster by choice : how our actions turn natural hazards into catastrophes
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i bezpieczeństwo międzynarodowe