Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Anestezjologia
Posłuszni do bólu
Położnictwo i ginekologia