New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Drzewa Polski i Europy
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym