Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Psychiatria
No cover
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć