New items
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych