New items
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć