New items
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Termodynamika dla studentów Akademii Pożarniczej