New items
Wiktymologia kryminalna
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania