New items
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7