Nowości
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Simpson medycyna sądowa
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Patologie i dysfunkcje w organizacji