Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami