New items
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology