New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu
Wiktymologia kryminalna