Nowości
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Genetyka medyczna
Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne