New items
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka