Nowości
Diagnostyka obiektów budowlanych. Cz. 2,
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Pożary : kompendium wiedzy
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7