New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Hazardous Materials : Managing the Incident