Nowości
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów