New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Essentials of Fire Fighting
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy