New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa