Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Genetyka medyczna
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań