New items
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Dwie dekady walki z terroryzmem