New items
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Fire : the battlespace enemy
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Drzewa : łatwe rozpoznawanie