Nowości
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych