New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Modelowanie organizacji dynamicznej