New items
ABC intensywnej terapii
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Simpson medycyna sądowa
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej