Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Pediatria
Interna Harrisona. tom II
Kutnowska Straż Pożarna : to nie tylko służba / Marcin Adamiak, Dariusz Lusa