New items
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce