New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,