New items
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm