New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
ABC oparzeń
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія