New items
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami