New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych
Koronawirus SARS-CoV-2 : zagrożenie dla współczesnego świata