Nowości
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,