New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Bałkany : raport z polskich misji
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Essential MATLAB for Engineers and Scientists