Nowości
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
Rysunek techniczny maszynowy dla automatyków i mechatroników
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce