New items
e-Matematyka wspomagająca ekonomię
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych : ochrona przeciwporażeniowa oraz współpraca zespołu z siecią elektroenergetyczną
Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 2
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce : zarys problematyki
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice