New items
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Fire and Emergency Services Instructor
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych