New items
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Genetyka medyczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej