New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Współczesne konflikty zbrojne
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa