New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu