New items
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Fire Science : from Chemistry to Landscape Management
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej