Nowości
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Vademecum ochrony przeciwpożarowej